Kontejneri

Metalni Kontejner

Kontejner je centralna jedinica u koju je smještena kompletna aparatura samouslužne autopraonice. U izradi upotrebljavamo najsavremenije termoizolacione materijale (poliuretan, mineralnu vunu, IPN i sl.) kao i materijale za fasadno oblikovanje prema specifičnim zahtjevima investitora. Dimenzije kontenjera (centralne jedinice) ovisi o specifičnosti terena, može se maksimalno prilagoditi svakoj situaciji na terenu.Standardne dimenzije kontejnera su 6000 x 2000 x 2100 mm.

Inox-ni Kontejner

Inox-ni kontejner je centralna jedinica u koju je smještena kompletna aparatura samouslužne autopraonice. U izradi upotrebljavamo ne hrđajući čelik (inox) i najsavremenije termoizolacione materijale, kao i materijale za oblikovanje prema specifičnim zahtjevima investitora. Dimenzije kontejnera (centralne jedinice) ovisi o specifičnosti terena, može se maksimalno prilagoditi svakoj situaciji na terenu.Standardne dimenzije kontejnera su od 800 x 2750 x 2100 mm.

Tehnički ormari

Inox-ni tehnički ormar je centralna jedinica u koju je smještena kompletna aparatura samouslužne autopraonice. U izradi upotrebljavamo ne hrđajući čelik (inox) i najsavremenije termoizolacione materijale, kao i materijale za oblikovanje prema specifičnim zahtjevima investitora. Dimenzije tehničkog ormara (centralne jedinice) ovise o specifičnosti terena, može se maksimalno prilagoditi svakoj situaciji na terenu.Standardne dimenzije kontejnera su od 800 x 800 x 1700 mm.