Octavus

Posebno dizajnirana auto praonica sa izuzetno skladnim dizajnom je tako koncipirana kako bi se uvećao učinak i smanjila sva normalna održavanja linearno raspoređenih komponenti u tehničkom prostoru. Kancelarijski prostor se nalazi iznad tehničkog prostora i samim tim pored unikatnog izgleda ima svoj ogroman funkcionalan značaj u okviru cjelokupne autopraonice. Osnovna varijanta uređaja je četiri radna mjesta sa mogućnošću nadogradnje do 8 radnih mjesta. Octavus uređaji omogućavaju elektronski sistem naplate kovanicama, magnetnim karticama kao i daljinski nadzor putem GSM-a. Opciono grijanje vode plinom ili lož uljem kao i ugradnja podnog grijanja u boksovima. Prilikom odabira uređaja kupac ima mogućnost odabira kompletnog sistema, dizajna, boje kao i da pravi odgovarajuće kombinacije tehničkog uređaja sa svom dodatnom opremom.

Kategorie: