Uređaj za produkciju osmozne vode

 • Kapacitet : 8 do 45m³ pri temperaturi vode od 15°C
 • Dobitak osmoze 75% pri 0°C dH
 • XLP membrane (extra low Energy Pa membrane) za optimalan rad
 • INOX pumpa sa 230VAC ili 400VAC zavisno po potrebi
 • Automatski šalter niskog pritiska za zaštitu pumpe
 • SPS kontroler sa mogućnošću daljinskog upravljanja
 • Pokazivači vrjednosti osmozne vode
 • Konstrukcija od aluminijuma
 • Automatski sistem za regeneraciju (INOX magnetni ventil)
 • INOX manometri
 • Flowmetar
 • Predfilter u zavisnosti od uređaja i upotrebe
Kategorie: