Uređaj za produkciju reciklirane vode

Zbog ekoloških razloga zaštite životne okoline i ekonomske opravdanosti vršimo izrade sistema za recikliranje i ponovno korišćenje vode. Obezbeđujemo sve faze prečišćavanja u tehnologiji otpadnih voda. Idealno postrojenje za tretman otpadnih voda prilagođavamo svakom pojedinačnom slučaju. Po Vašem zahtevu vršimo izradu ponuda sa pratećom planskom dokumentacijom.

Kategorie: