Opšti podaci

Naziv Kompanije: ABC Tehnik d.o.o.; 

Ulica i broj: Nemanjića I br.23;
Mjesto: Šamac;
Poštanski broj: 76230;
Telefon: +387 54 620 100
Fax: +387 54 620 101
E-mail: info@abc-tehchnik.com
PDV: 403359600005; 
JiB: 4403359600005; 
MB: 11081797; 
Okružni privredni sud Doboj br: 60-0-Reg. 13-000270; 
NLB Razvojna Banka, Žiro račun: KM: 562-011-81066562; 
IBAN: BA395620118106656325; 
SWIFT: RAZBBA22