Obrada vode

Omeksivač vode DUPLEKS

Duplex omekšivači vode koriste se u situacijama kada je neophodno konstantno
omekšavanje vode, bez prekida.

 • Kapacitet : 16 m³ x °dH
 • Volumen smole : 2 x 5 Ltr.
 • Protok vode : 1,5 m³/h
 • Protok vode do reg. : 0.21 dan ili 533 litre, zavisi od tvrdoće vode
 • Potrošnja soli po reg. : 600g/Reg.
 • Potrošnja soli godišnje ca : 42 vreće, zavisi od tvrdoće vode.
 • Količina vode reg. : 35g Ltr./Reg.
 • Dimenzije uređaja : 650 x 570 x 240
 • Dimenzije posude za so : 440x320x320

Uređaj za odstranjivanje željeza

 • Kapacitet: 16 m³ x °dH
 • Volumen smole: 2 x 5 Ltr.
 • Protok vode: 1,5 m³/h
 • Protok vode do reg: 0.21dan ili 533 litre, zavisi od tvrdoće vode
 • Potrošnja soli po reg.: 600 g/Reg.
 • Potrošnja soli godišnje ca.: 42 vreće, zavisi od tvrdoće vode
 • Količina vode reg.: 35 Ltr./Reg.
 • Dimenzije uređaja: 650 x 570 x 240
 • Dimensije posude za so: 440 x 320 x 320

Uređaj za produkciju osmoze

 • Kapacitet : 8 do 45m³ pri temperaturi vode od 15°C
 • Dobitak osmoze 75% pri 0°C dH
 • XLP membrane (extra low Energy Pa membrane) za optimalan rad
 • INOX pumpa sa 230VAC ili 400VAC zavisno po potrebi
 • Automatski šalter niskog pritiska za zaštitu pumpe
 • SPS kontroler sa mogućnošću daljinskog upravljanja
 • Pokazivači vrjednosti osmozne vode
 • Konstrukcija od aluminijuma
 • Automatski sistem za regeneraciju (INOX magnetni ventil)
 • INOX manometri
 • Flowmetar
 • Predfilter u zavisnosti od uređaja i upotrebe

Okvirne vrijednosti:

 • Sadržaj soli u ulaznoj vodi 1000ppm
 • dH ° dobitak iz čvrste vode pri 0°C = 75% i pri 20° dH = 50%
 • Minimalan ulazni pritisak vode 1 bar
 • Temperatura vode 5° do 40°C
 • Za maksimalan učinak od 0°C dH preporučujemo upotrebu uređaja za omekšavanje vode.

OMOSE SET

 „OSMOSE SET“ se sastoji od sledećih komponenti:

 • Omekšivač vode DUPLEKS
 • Uređaj za produkciju osmoze
 • Spremnik osmozne vode 500l
 • Predfilter sa regulatorom pritiska

Set za  350l / h setz a 700l / h set za 1.200l / h

Spremnici osmoze

Industrijski spremnici za osmoznu vodu od: 300l, 500l ili 1000l