Kvalitet

Kvalitet je temelj naše kompanije za proizvodnju, promet i usluge namijenjene održavanju i unapređenju estetskog izgleda automobila. Dužnost nam je nadgledati i unapređivati kvalitetu naših proizvoda i usluga kako bismo bili sigurni da ispunjavaju sve propisane standarde sigurnosti, kvalitete kao i zaštite životne okoline. Dobavljači su pažljivo odabrani prije svega zbog neprikosnovenog kvaliteta proizvoda i reputacije među strogom klijentelom.

Izraz kvalitet proizvoda predstavlja kompleksan pojam i stalan je čovjekov pratilac u svakodnevnom životu i radu, kako proizvodjača tako i korisnika. Kvalitet se obezbeđuje pod uslovom da su sve mjere i postupci u cilju postizanja zahtijeva kvaliteta u skladu sa postavljenim planom kvaliteta, koji obuhvata: planiranje kvaliteta, upravljanje kvalitetom i ispitivanje kvaliteta. Mi svakodnevno radimo na poboljšanju i unapeđivanju naših proizvoda kako bi kupcu omogućili dugoročunu i efikasnu upotrebu naših proizvoda. Za proizvode kažemo da su visokog kvaliteta, ako im je dokazana trajnost ili ekonomičnost u upotrebi.

Šta je kvalitet?

Kvalitet se različito shvata i interpretira ovisno o tome ko gleda na kvalitet. Različita shvatanja kvaliteta imaju potrošači, proizvođači i tržište. Kvalitet sa stajališta potrošača je stepen vrijednosti proizvoda ili usluge koji zadovoljavaju određenu potrebu. Roba kojoj je upotrebna vrijednost takva da zadovoljava potrebu korisnika. Kvalitet sa stajališta proizvođača je mjera koja pokazuje koliko je vlastiti proizvod ili usluga namijenjen tržištu uspio, odnosno koliko se takvog proizvoda ili usluge prodalo. Kvalitet sa stajališta tržišta je stepen do kojeg određena roba ili usluga zadovoljava određenog kupca u odnosu na istovrsnu robu ili uslugu konkurencije. Kvalitet je stepen do kojeg su proizvodi i usluge prošli od kupoprodaje i potvrdili se kao kvalitetan proizvod ili usluga i pritom ostvarili veliki profit.