Tehnički ormari

Inox-ni tehnički ormar je centralna jedinica u koju je smještena kompletna aparatura samouslužne autopraonice. U izradi upotrebljavamo ne hrđajući čelik (inox) i najsavremenije termoizolacione materijale, kao i materijale za oblikovanje prema specifičnim zahtjevima investitora.

Kategorie: