Hapësira teknike

Hapësira teknike montuese e pajisjes është një zgjidhje ideal për disa vende pune për larje të veturave .Komplet pajisja është e ndërtuar në kontejnerë  por mundë të përdoret edhe si depo për material .Shtëpiza është e galvanizuar dhe e plastifikuar  . Dimensionet : 6000 mm x 2000 mm x 2100 mm ose sipas dëshirës.

Kontejner  Ino

Kontejneri Inox është njësia qendrore ku është e vendosur komplet aparatura e autolarjeve vetë shërbyese. për ndërtimin e kësaj përdorim çelik Inox dhe material më bashkëkohore term izoluese, si dhe materiale për veshje sipas kërkesave specifike të investitorit.

Dimensionet e kontejnerit (njësisë qendrore varet nga specificiteti terrenit mundë të përshtatet maksimalisht çfarë do lloj situate në teren. Dimensionet standarde të kontejnerit janë nga 800 x 2750 x 2100 mm.

 

Kontejner

Kontejneri është njësi qendrore ku është e vendosur komplet aparatura e autolarjeve vetë shërbyese. Për ndërtimin e kësaj përdorim materiale më bashkëkohorë term izoluese (poliuretan, lesh mineral , IPN dhe të ngjashëm) si dhe materiale për fasadën sipas kërkesave specifike të investitorit. Dimensionet e kontejnerit (njësisë qendrore varet nga specificiteti terrenit mundë të përshtatet maksimalisht çfarë do lloj situate në teren. Dimensionet standarde të kontejnerit janë nga 6000 x 2000 x 2100 mm.

 

Ormani teknik

Ormani teknik Inox është njësi qendrore ku është e vendosur komplet aparatura e autolarjeve vete shërbyese. Për ndërtimin e kësaj përdorim materiale më bashkëkohorë term izoluese (poliuretan, lesh mineral , IPN dhe të ngjashëm) si dhe materiale për fasada sipas kërkesave specifikë të investitorit. Dimensionet e ormanit teknik (njësisë qendrore n varet nga specificiteti i terrenit mundë të përshtatet maksimalisht çfarë do lloj situate në teren.

  • 3-pika hapjes.
  • Izolim nga të nxehtit dhe zhurma

Opsionet e ofruara:

  • Njësi komanduese e integruar me sistem për pagesë
  • Nxehje
  • Orman teknik individual i prodhuar sipas dëshirës së blerësit
  • Dizajn individual i ormanit

Ormani ECO Mobile

Ormani i pajisjes është plotësisht i ndërtuar nga çeliku Inox dhe ofron mjaftueshëm hapësire për instalim komplet të teknikës për larje.
Dimensionet : 800 mm x 800 mm x 1700 mm

 Ormani INOX 800

Ormani është pajisje e ndërtuar plotësisht nga çeliku Inox dhe ofron mjaftueshëm hapësirë për instalim komplet të teknikës për një vende pune për larje

Dimensionet: 800 mm x 800 mm x 2100 mm

Ormani INOX 1800

Ormani është pajisje e ndërtuar plotësisht nga çeliku Inox dhe ofron mjaftueshëm hapësirë për instalim komplet të teknikës për dy vende pune për larje.

Dimensionet : 1800 mm x 800 mm x 2100 mm

Ormani INOX  2700

Ormani është pajisje e ndërtuar plotësisht nga çeliku Inox dhe ofron mjaftueshëm hapësirë për instalim komplet të teknikës për dy vende pune për larje me bojler ujë të ngrohtë dhe osmozë

Dimensionet : 2700 mm x 800 mm x 2100 mm

Ormani INOX 3600

Ormani është pajisje e ndërtuar plotësisht nga çeliku Inox dhe ofron mjaftueshëm hapësirë për instalim komplet të teknikës për tri vende pune për larje me bojler ujë të ngrohtë dhe osmozë.

Dimensionet : 3600 mm x 800 mm x 2100 mm

Ormani INOX 4500

Ormani është pajisje e ndërtuar plotësisht nga çeliku Inox dhe ofron mjaftueshëm hapësirë për instalim komplet të teknikës për katër vende pune për larje me bojler ujë të ngrohtë dhe osmozë.

Dimensionet : 4500 mm x 800 mm x 2100 mm